افتخارات و گواهینامه ها

کسب ۲ مدال نقره در جشنواره بین المللی اختراعات به میزبانی کشور آلمان (نورنبرگ) ۲۰۱۵
کسب ۱ مدال برنز در جشنواره بین المللی اختراعات به میزبانی کشور کره جنوبی (سئول) ۲۰۱۵
کسب ۱ مدال نقره در جشنواره بین المللی اختراعات به میزبانی کشور کره جنوبی (سئول) ۲۰۱۵
کسب ۱ مدال برنز در جشنواره بین المللی مکاترونیک به میزبانی کشور ایران (تهران) (ICROM 2016 )
عضویت در فدراسیون بین المللی نخبگان
عضویت در بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران
عضویت در انجمن مخترعین جمهوری اسلامی ایران
۹ مقاله ملی
۱۲ ثبت اختراع ملی
۲ کتاب
و… دارای چندین مقام (اول – دوم – سوم) در جشنواره و مسابقات اختراعات و رباتیک داخلی و بین المللی