اهداف

 

  • ایجاد سازمان کار آمد و دانش محور با حداکثر بهره وری
  • رشد مستمر و پایدار فعالیت های هدف
  • بهبود کیفیت و ارتقای استانداردهای خدمات و فرآیندها
  • حضور فعالانه در بازارهای داخلی و بین المللی
  • استفاده از فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
  • جلب مشارکت کارآفرینان و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
  • ایجاد مجموعه ای از منابع انسانی با انگیزه، وفادار و کار آفرین و کمک به تعالی آنان
  • حفظ حقوق و منافع ذینفعان

 

آماده برای همکاری

مهم نیست در کجا و با چه امکاناتی هستید …لاندا با کادر مجرب خود، آماده همکاری ، ساخت و تولید ایده ای شما می باشد. کافیست تا ایده و طرح خود را برای به واقیعت پیوستن به ما بسپارید .